BERKİN GÜZEL ENERJİ SAN. TİC. ve A.Ş. olarak 10 Yıllık bir AR-GE çalışmaları sonucu elde ettiğimiz teknoloji eşsiz ve benzersizdir.

Dünyada ve ülkemizde yaşadığımız olağanüstü durum sebebi ile sorunun çözümünde bir katkımızın olması gerektiğine inanarak Virüs, bakteri ve mikropları hem yok eden hem de bulaş riskine karşı yüzeyleri belli süre ile koruyan bir cihaz geliştirdik.

Şirketimize ait olan patentli Elektro Kimyasal Tepkimeli Buhar Jeneratör teknolojisini bu amaç için revize ederek VDM cihazlarını geliştirmeyi ve üretmeyi başardık. Patentli Elektro Kimyasal Tepkimeli Buhar Jeneratör teknolojimiz, geleneksel sitemlere göre çok daha az elektrik tüketerek buhar üretmektedir. Buhar üretimi için gerçekleşen reaksiyonun başlatılması için gerekli enerji sadece başta reaktöre alınmakta ve devam eden reaksiyon sudan ayrılan hidrojenin yakılması ile gerçekleşmektedir. Bu avantajlı durum sebebi ile büyük tesislerde kullanılmasında işletme maliyetlerini en aza indirmektedir. Dilerseniz teknolojimiz ile ilgili aşağıda bulunan kısa videodan bilgi edinebilirsiniz.

Ayrıca buhar üretiminde ortaya çıkan her hangi bir atık veya kirletici gaz bulunmadığından her türlü ortamda, operasyon anında ve 24 saat uygulanması sağlık açısından bir sorun teşkil etmemektedir.

Buhar üretimi için reaktörde 200 C derece sıcaklık oluşturmakla birlikte, püskürtme nozülünden çıkan buhar 63 C derece sıcaklıkta yüzeye temas etmektedir. Bu sıcaklıkta buharın bir yüzeye uygulanması ile (yok edilmesi için 98 C derece sıcaklık gerektiren HIV Virüsü dışında) hiçbir bakteri ve virüs hayatta kalamamaktadır. Sisteme ayrıca dahil edilen Nano Gümüş İyonu Solüsyonu ile dezenfekte edilen yüzeylerde homojen bir nano kolloidal gümüş yüzeyi oluşturularak, nano boyutta bulunan virüs ve bakterilere karşı bulaş, barınma ve yaşam şansı yok edilmektedir. Yüzeyin kullanım sıklığına göre Nano Gümüş İyonları, 1 hafta ile birkaç ay arasında bulaş riskini önleyebilmektedir.

Kirlenmiş yüzeyler patojenik mikroorganizmalar için bir rezervuar görevi görebilmekte ve potansiyel olarak enfeksiyon riskini artırmaktadır. Yüzeylerin dezenfeksiyonu ile ilgili National Center for Biotechnology Information’da yayınlanan bir araştırmada; bir dezenfektanın sadece bir yüzeyi hemen dezenfekte etmesi değil, aynı zamanda ürün uygulandıktan sonra kalıcı antimikrobiyal etki sağlaması gerektiği varsayılarak dezenfektanlar arasında bir karşılaştırma yapılmıştır. Araştırmada 6 dezenfektan formülasyonunun karşılaştırmalı değerlendirmesi sonucu gümüş iyonları ile yapılan işlemde, gümüş dezenfektanın kalıcı bir etkisi gözlenmiştir. Gümüş bazlı dezenfektan ayrıca antibiyotik ve gümüşe dirençli bakterilere karşı önemli ve eşdeğer etkinlik göstermiştir. Sonuç olarak; gümüş bazlı dezenfektanın yüzeylere dakikalar içinde temas eden bakteri ve virüs popülasyonlarını azaltma, çevresel yüzeylerden çapraz kontaminasyonu kesme potansiyeli vurgulanmıştır. Araştırmaya https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12806357 linkinden dilerseniz ulaşılabilir.

Nihayetinde VDM cihazlarımız hem ısı hem de gümüş iyonlarını kullanarak her türlü yüzeyde gereken dezenfeksiyonu mükemmel şekilde sağlamaktadır.

Şirketimiz ISO 45001, ISO 14001, ISO 9001 ve SZU TEST belgelerine sahip olup, söz konusu VDM cihazlarının AR-GE çalışmaları İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Görevlilerinin de katıldığı ortak bir çalışma ile Teknopol’de yapılmıştır. Cihazın şuan üretimi devam eden VDMone serisinde 15 Litrelik Su e 3 Litrelik kimyasal (Nano Gümüş İyonu Solüsyonu) haznesi ile yapılacak dezenfeksiyon işleminde, 1 saat ve sürekli çalışma ile 800-1000 metrekare alan dezenfekte edilebilmektedir. Cihazın taşınabilir oluşu ve kompakt tasarımı sayesinde işlem tek kişilik bir operasyon ile halledilebilmektedir. Bu da iş gücünden kazanç anlamına gelmektedir. Ayrıca kimyasal için bulunan 3 litrelik hazneye istenilen (hidrojen peroksit gibi) başka bir sezenfektan kullanılarak ta işlem yapılabilmektedir.

Tüm yukarıda verilen bilgiler ışığında, yaşadığımız olağanüstü durumda ve önümüzdeki dönemde dezenfeksiyon, sterilizasyon ve belli süreler için virüs, bakteri ve mikrop bulaş riskini ortadan kaldıracak önlemlerin çok da önemli olacağını biliyoruz. Bu sebeple Milli ve Yerli olarak benzersiz ve patentli buhar teknolojimizi de dahil ettiğimiz VDM cihazlarının ülkemizde de kullanılması bizlere büyük bir onur verecektir.